Kalendarium

(uppdateras löpande)

2018

 

Nationell patientsamverkansdag om cancerstrategin - 15 mars
En representatnt från Melanomföreningen är inbjuden och närvarar.

 

Melanomföreningens årsmöte
14 maj – mer info kommer!

 

Föreläsningskväll och möten mellan patienter och närstående
Melanomföreningen och Melanomteamet vid Onkologen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, bjuder in till föreläsningskväll.
Jubileumsklinikens aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset
16 maj 2018 kl 18.00-20.00

 

Euro Melanoma Week
14-18 maj

 

En kväll om malignt melanom
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regioncentrum för cancer Väst, Melanomföreningen och föreningen Himlen kan vänta planerar för fjärde året i rad en kväll om malignt melanom, denna gång inriktad på att gå och kolla sina prickar.
Stadsbiblioteket
12 juni, 18.00-20.00

 

2017

Melanomföreningen har möte i Stockholm

Mer info här.

TID: 23 November, 17:00 -19:00
PLATS: Föreläsningssalen i CCK-byggnaden, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Du behöver inte vara medlem för att få delta men du måste anmäla dig via mail till info@melanomforeningen.se.

Solen på gott och ont – forskningspresentationer i Malmö och Lund

Malmö den 7 november kl 17-20*, Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus i Malmö

Lund den 8 november kl 14.30-18*, Sjukhusaulan, Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund (samma program båda dagarna).

*En timme innan programmet börjar och i pausen har vi prova-på-aktiviteter. Forskningens dag är kostnadsfritt och öppet för alla, ingen anmälan krävs.

http://www.vetenskaphalsa.se/forskningens-dag-2017/

Se även: https://www.facebook.com/forskningensdag/

Euromelanoma week

15-19 maj 2017

För information se: http://www.euromelanoma.org/sweden

Melanomföreningens årsmöte i Stockholm

Årsmötet äger rum den 10 maj 2017 kl. 17.00 på Cancercentrum Karolinska (CCK), 5 tr, Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Anmälan senast 5 maj till info@melanomforeningen.se.

17.00  Smörgås och mingel

17.20  Ordföranden Magnus Norin berättar om året som gått och vad som är på gång

17.40  Resestipendiat Hildur Helgadottir berättar om sin vistelse vid National Cancer Institute i USA.

18.00  Resestipendiat Irina Baranovskaya berättar om sin vistelse vid universitetet i Neapel, Italien.

18.20  Hanna Eriksson berättar om införandet av ett standardiserat vårdförlopp för melanom och om det senaste inom behandling och läkemedel

19.00  Årsmöte enligt stadgarna

19.30  Mötet avslutas

Sola Säkert - föreläsningskväll i Göteborg

Tisdagen den 2 maj klockan 18.00-20.00 Trappscenen, Stadsbiblioteket Göteborg

Tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst bjuder Melanomföreningen och Himlen är överskattad in till en föreläsningskväll på Stadsbiblioteket i Göteborg. Flera läkare och Melanomföreningens ordförande Magnus Norin kommer att prata om säker solning, prevention och behandling av malignt melanom.

Prisföreläsningar Sjöbergpriset

Den 30 mars kl. 15-17 hålls de officiella prisföreläsningarna av årets Sjöbergpristagare i Aula Medica på Karolinska Institutet:

Immune Checkpoint Blockade in Cancer Therapy: Prospects for Cures
Professor James P. Allison, University of Texas MD Anderson Cancer Center

Tyrosine Phosphorylation - From Discovery to Drug Development and Beyond
Professor Tony Hunter, Salk Institute for Biological Studies

Prisföreläsningarna är öppna för allmänheten och följs av en mottagning.

Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning. Priset ges till forskare som på ett avgörande sätt bidragit till vår kunskap om sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, behandling eller förebyggande av cancer.

James P. Allison och Tony Hunter tilldelades 2017 års Sjöbergpris ”för banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel”.

Föreläsningarna organiseras av Sjöbergstiftelsen och Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Karolinska Institutet.

2016

Olof Rudbeckdagen i Uppsala - Framtidens cancerbehandling

Alla är varmt välkomna till 2016 års Olof Rudbeckdag på Uppsala Universitet, med föreläsningar av framstående forskare om framtidens cancerbehandling. Olof Rudbeckdagen är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinskforskning.

Tid: Fredag 21 oktober, kl 9.00-15.45
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan

http://www.medfarm.uu.se/nyheter-evenemang/rudbeckdagen/

Nordic Melanoma meeting i Bergen 7-9 september

En internationell vetenskaplig konferens om malignt melanom. För mer information se:

https://possibility.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/nordic-melanoma-meeting/nmm

Seminarium med Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen

Tid: Tisdagen den 5 juli 2016
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18, Visby

11.45–12.45 Paneldebatt med bl.a. Prof. Yvonne Brandberg från Melanomföreningen:

Varför behöver barn i förskolan skuggiga lekplatser?

Barn är extra känsliga för solen och bränner sig lättare än vuxna. Skuggiga lekplatser i förskolan kan skydda barn mot överexponering för skadlig UV-strålning. Vad måste till för att säkerställa att vi skapar miljöer som främjar barns hälsa. Hur kan olika aktörer samverka för att nå detta?

För mer information se:

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Stralsakerhetsmyndigheten-i-Almedalen/

Euromelanoma week 9-13 maj

Under årets Melanomvecka, som infaller 9-13 maj, kommer representanter från Melanomföreningen att försöka vara närvarande vid så många deltagande kliniker som möjligt för att informera och svara på frågor. Föreningen har ett officiellt samarbete med Euromelanoma, ett europeiskt projekt, där hudkliniker inbjuds att erbjuda öppen mottagning, för att underlätta upptäckt av malignt melanom. Förra året besökte nästa 4000 patienter kliniker under melanoma week och ca 10% fick diagnosen malignt melanom.

Här är en lista över kliniker i Sverige som deltar:

Hudkliniker öppna Melanom Week 9-13 maj

Alla medlemmar är varmt välkomna till Melanomföreningens årsmöte 10 maj 2016!

Tid: 17: 00 – 17.30 (årsmöte), 17:30 -19:00 (fika och föreläsningar)
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, CCK-huset, plan 5, stora salen

Den 10 maj är alla medlemmar välkomna till vårt årsmöte i Stockholm. Efter mötet blir det fika och föreläsningar av Melanomföreningens resestipendiat 2015, Karolin Isaksson, specialistläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, samt Hanna Eriksson, specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (för mer information se: Melanomföreningen inbjudan till årsmöte 2016).

Anmäl om du kommer till årsmötet och/eller fika med föreläsning senast den 29 april till info@melanomforeningen.se.