Fredrik Östman till ESMO konferensen

Fredrik Östman representerar Melanomföreningen under ESMO konferensen 2017
Fredrik Östman representerar Melanomföreningen under ESMO konferensen 2017

ESMO konferensen (The European Society for Medical Oncology/Europeiska sällskapet för medicinsk onkologi) är den största europeiska konferensen för onkologi med över 20 000 deltagare där läkare, forskare, studenter, industri och patientförespråkare samlas för att ta del av och presentera de senaste rönen inom cancerforskning.

Den 8-12 september går konferensen av stapeln och vår representant Fredrik Östman åker till Madrid, Spanien för att medverka.
– Extra intressant blir att få ta del av resultaten från kliniska försök med adjuvanta terapier, kombination av terapier och mycket mera. Jag tar med vårt material och hoppas kunna sprida information om Melanomföreningen till bland annat läkare, och knyta kontakter med andra melanomföreningar i Europa, säger Fredrik Östman.

Här finns programmet för konferensdagarna.