Euromelanoma 2018

posted in: Nyheter | 0

Euromelanoma 2018. Har du en hudförändring som du vill få kontrollerad? Passa på under Melanomveckan!

Euromelanoma, eller Melanomveckan, är en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer.
Syftet med projektet är:

  • Att utbilda befolkningen i hur hudcancer ser ut och hur man kan upptäcka det hos sig själv eller närstående.
  • Att förmedla kunskap kring riskfaktorerna för att utveckla hudcancer.
  • Att undervisa i hur man kan skydda sig mot solen som är den viktigaste orsaken till hudcancer.
  • Att under en vecka varje år erbjuda extra många besökstider direkt till hudspecialist utan remiss för bedömning av huden.

Alla svenskar har under Melanomveckan, som i år pågår under vecka 20 (14-18 maj), möjlighet att utan remiss boka tid för en undersökning.

Här kan du hitta din närmaste mottagning och boka besök.

Observera att samtliga kliniker har ett begränsat antal tider och du behöver vara minst 18 år för att boka en tid. En tid per personnummer gäller. Kostnad för besöket är sedvanlig avgift för specialistläkarbesök och uteblivet besök debiteras.

Om du inte får tid och har något misstänkt i huden – sök dig till din vårdcentral. Vänta inte till nästa Euromelanoma, tidig upptäckt räddar liv!

Läs mer om prevention.