Boktips

Titel: Sol, skugga och vår hud Författare: Yvonne Brandberg, Johan Hansson, Christian Ingvar, Rolf Kiessling, Eva Månsson-Brahme, Ann-Marie Wennberg, Klas Wiman Förlag: Karolinska Institutet University Press År: 2009 ISBN: 9789185565191 Beskrivning: Malignt hudmelanom är en av de cancerformer som ökar mest i vårt land. Den drabbar människor i alla åldrar och vid spridning är prognosen dålig. Risken att utveckla melanom beror både på arv och livsstil och den dramatiska ökning som skett har troligen flera orsaker. De mest betydelsefulla är sannolikt ändrade sol- och resvanor, med en ökad exponering för solens ultravioletta ljus som följd. Malignt hudmelanom är en tumörsjukdom där tidig diagnostik är viktigt och där ändrade solvanor är av stor betydelse. Melanom är ytterligare en bok i serien Karolinska Institutets forskare skriver som vill ge fördjupade svar på frågor från patient och anhörig. Vilka olika lika typer av hudcancer och melanom finns och vem löper störst risk att drabbas? Hur ska man förebygga hudmelanom? När ska man söka läkare för att undersöka en fläck i huden och vart kan man vända sig om man är orolig för en hudförändring? Boken berättar om hur prognosen ser ut och hur en spridd melanomsjukdom behandlas, men också om de frågor som uppstår när man drabbas av svår sjukdom och framtiden begränsas, liksom om den senaste forskningen.

Titel: Anticancer Författare: David Servan – Schreiber Förlag: Natur & Kultur År: 2011 ISBN:9789127130043 Beskrivning: Författaren är läkare som själv har drabbades av en hjärntumör. Han opererades och fick strålbehandling, men sjukdomen kom tillbaka och han beslöt sig då för att ta reda på hur vi själva kan bekämpa cancer. Hans utgångspunkt är att miljön och indvidens livsstil;kostvanor, stress, träning är avgörande för uppkomsten av cancer. I boken finns vetenskapligt grundade råd om vad man kan göra själv för att kämpa mot cancern som ett komplement till den skolmedicinska behandlingen.

Titel: Att överleva: om kampen mot spritt malignt melanom och om ett nytt sätt att behandla cancer Författare: Hedin, Anders Förlag: Stockholm Gothia År: 2010 ISBN: 9789172056893 Beskrivning: Att överleva handlar om livet som cancerpatient, om möten med vården och om engagerade vänner. Den handlar också om ett nytt och mycket lovande sätt att behandla cancer – en metod som utarbetats av svenska forskare. Anders Hedin är övertygad om att han kan tacka denna nya metod för att han tillhör den grupp om endast två procent som fortfarande är i livet fem år efter diagnosen.  Att överleva kan fungera som en källa till inspiration för alla dem – patienter, anhöriga, vårdpersonal – som lever nära, eller med, en av vår tids allvarligaste sjukdomar.

Länk till Therese Westerlunds bok ”Även solen har fläckar” som blev releasad i Juli 2014:

http://www.expressyou.se/8/4/utgivna-bocker-och-ljudbocker/

kan köpas här;

Adlibris;
http://www.adlibris.com/se/sok?q=%C3%A4ven+solen+har+fl%C3%A4ckar
Bokus:
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=%E4ven+solen+har+fl%E4ckar
CDON:
http://cdon.se/b%c3%b6cker/emanuelsson%2c_therese/%c3%a4ven_solen_har_fl%c3%a4ckar-27622864