Alla inlägg av styrelsen

Välkommen till Melanomföreningens årsmöte 10 maj i Stockholm!

Årsmötet äger rum den 10 maj 2017 kl. 17.00 på Cancercentrum Karolinska (CCK), 5 tr, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

 17.00  Smörgås och mingel

17.20  Ordföranden Magnus Norin berättar om året som gått och vad som är på gång

17.40  Resestipendiat Hildur Helgadottir berättar om sin vistelse vid National Cancer Institute i USA.

18.00  Resestipendiat Irina Baranovskaya berättar om sin vistelse vid universitetet i Neapel, Italien.

18.20  Hanna Eriksson berättar om införandet av ett standardiserat vårdförlopp för melanom och om det senaste inom behandling och läkemedel

19.00  Årsmöte enligt stadgarna

19.30  Mötet avslutas

För mer information se: Melanomföreningen kallelse till årsmöte 2017

Anmäl om du kommer till årsmötet senast den 5 maj till info@melanomforeningen.se.

Seminarier 2 maj på Stadsbiblioteket i Göteborg

Tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst bjuder Melanomföreningen och Himlen är överskattad in till en föreläsningskväll på Stadsbiblioteket i Göteborg. Flera läkare och Melanomföreningens ordförande Magnus Norin kommer att prata om säker solning, prevention och behandling av malignt melanom.

Tid och plats: Tisdagen den 2 maj klockan 18.00-20.00 Trappscenen, Stadsbiblioteket Göteborg

Program:  T_VGR_GP_106x155_POT2813[2]

Aktiviteter inför och under Euromelanoma week

Det börjar våras och inför årets Euromelanoma week har föreningen flera aktiviteter på gång. Fredagen den 29 april föreläser styrelseledamoten Mattias Gustavsson för vårdpersonal under RCC Syds temadag om melanom.  Den 2 maj är det Sola Säkert föreläsningar i Göteborg och den 10 maj har vi årsmöte i Stockholm.

Under Euromelanoma week, 15-19 maj, kan man få tid för en undersökning hos hudkliniker runt om i landet utan remiss.  Dock måste man boka i förväg. Hittills är 37 kliniker registrerade och tiderna tar snabbt slut. HÄR BOKAR DU

Obs! Glöm inte att du alltid har möjlighet att boka tid på din vårdcentral om du har misstänkta hudförändringar oavsett vilken dag på året det är. Vid behov kan din läkare ordna med en remiss till hudspecialist för bedömning!

Ny lag om åldersgräns för solarium

I mars röstade Sveriges Riksdag igenom lagförslaget på 18-årsgräns för solarier. Det innebär att det från och med 1 september 2018 blir olagligt att låta personer under 18 år att sola på ett yrkesmässigt drivet solarium (gäller inte för medicinska solarier). Melanomföreningen har länge engagerat sig i frågan och mottar beskedet med glädje.  Vi är övertygade om att detta på sikt kommer att minska antalet hudcancerfall i Sverige. 

 

Cancerfonden förordar starkare nationell styrning av cancervården

Enligt en rapport beställd av Cancerfonden råder det akut underbemanning på landets onkologkliniker. Stängda avdelningar, indragna vårdplatser och uppskjutna behandlingar är några konsekvenser av det dystra personalläget. Melanomföreningen håller med om att situationen är helt oacceptabel och delar slutsatsen att det krävs en starkare nationell styrning av cancervården, vilket vi tidigare har argumenterat för.

Om Cancerfondens rapport:

https://www.cancerfonden.se/nyheter/starkare-nationell-styrning-av-cancervarden

https://www.cancerfonden.se/?gclid=CPuxov7D1dICFRHgGwodmIYF6A

Ökat antal sjuka men inte ökad dödlighet i malignt melanom – effekterna av nya mediciner börjar synas

Svenska medier har nyligen uppmärksammat de positiva effekter som de nya läkemedlen haft för patienter med malignt melanom. Trots att sjukdomen och antalet tjockare, och därmed farligare, melanom har ökat, så ökar inte dödstalen. Dagens Medicin har intervjuat läkare i Stockholm, Lund och Göteborg som rapporterar om alltfler långtidsöverlevare. Det finns inte tillräckligt med statistik ännu (PD1-hämmare t.ex. infördes på bred front så sent som senare halvan av 2015) men preliminära resultat från pågående studier är glädjande.

Professor Johan Hansson uttalar sig i Ekot, 8 mars 2017:

– Med gamla behandlingar så dog tre utav fyra patienter med spritt melanom under det första året och nu har man vänt det så att nu är det en utav fyra som dör och tre av fyra som överlever ett år ungefär. Så det har skett en stor förändring och det är naturligtvis väldigt viktigt för patienterna och deras anhöriga.

Länkar till nyhetsrapporteringen:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/03/08/gladjande-utveckling-vid-malignt-melanom/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6647410

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nya-mediciner-minskar-dodlighet-i-hudcancer

http://www.blt.se/tt-inrikes/nya-lakemedel-bromsar-dod-i-hudcancer/

 

 

Svenskt pris till forskning bakom nya cancerläkemedel

Sjöbergpriset är ett nytt årligt internationellt pris inom cancerforskningen. Sjöbergstiftelsen bygger på en donation på två miljarder kronor från affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv nyligen gick bort i lungcancer.

Det första priset på 10 miljoner kronor tilldelas de amerikanska forskarna Tony Hunter och James Allison för deras upptäckter kring immunterapi och målriktade läkemedel vid cancer. Forskning som ha varit med och lagt grunden för de nya läkemedlen mot melanom. Den 30 mars hålls de officiella prisföreläsningarna av pristagarna i Aula Medica på Karolinska Institutet. Föreläsningarna är öppna för allmänheten.

För mer information, se:

http://www.kva.se/sjobergpriset

https://www.cancerfonden.se/nyheter/forsta-sjobergpriset-till-framgangsrik-grundforskning

 

Upprop för åldersgräns för solarier

Tillsammans med Cancerfonden och läkare är Melanomföreningen med i ett upprop till ledamöterna i Sveriges Riksdag att rösta igenom ett lagförslag på 18-årsgräns för solarier. UV-strålning anses extra skadlig under barn- och ungdomsåren och flera nordiska länder har redan infört åldersgräns. Förslaget innebär att det skulle bli olagligt att låta personer under 18 år att sola på ett yrkesmässigt drivet solarium (gäller inte för medicinska solarier). Vi är övertygade om att detta på sikt skulle minska antalet hudcancerfall i Sverige. 

För mer information, se:

https://www.cancerfonden.se/nyheter/historisk-chans-att-minska-antalet-hudcancerfall-i-sverige

 

Melanomföreningen och Prostatacancerförbundet om ojämnlikt införande av läkemedel

Tillsammans med Prostatacancerförbundets vårdpolitisk talesman Calle Waller, argumenterar Melanomföreningens ordförande Magnus Norin i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet för ett ökat statligt ansvar för cancervården:

”Införandet av nya livsavgörande läkemedlen är ojämlik i Sverige och användningen ligger på en för låg nivå jämfört med andra länder. För en rättvis vård menar vi att staten måste vara huvudman för den högspecialiserade vården med landstingen eller regioner som utförare.”