Melanomföreningens årsmöte 2015

posted in: Nyheter | 0

Melanomföreningen hade årsmöte i Stockholm den 6:e maj 2015. Verksamhetsberättelsen godkändes och det beslutades att årsavgiften skulle sänkas från 250 kr till 100 kr. Den nya styrelse som valdes har följande ledamöter: Jeanette Kanka, Ordförande Carina Wetterqvist Anna Idman Willadsen … Continued

Euromelanoma 18-22 maj 2015

posted in: Nyheter | 0

Euromelanoma 2015 är en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer. I Sverige pågår Euromelanoma i år från den 18 till den 22 maj. Hudmottagningar, spridda över landet, erbjuder tillsammans mer än … Continued

Nationellt registermöte för Hudmelanom

posted in: Nyheter | 0

Möte för Melanomregistret hölls 17 april 2015 i Stockholm. Bland annat diskuterades förbättringar av blanketter och manualer för inrapportering till registret och ett förslag om att ta fram ett prognosinstrument som kan vara publikt för allmänheten, och därmed användas direkt … Continued

Satsningen på standardiserade vårdförlopp igång

posted in: Nyheter | 0

Den fyraåriga nationella satsningen för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården har börjat. Satsningen, som bygger på en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen, finansieras med 500 miljoner kronor om året från staten. Malignt melanom är inte bland … Continued

Melanomföreningen har årsmöte 6 maj 2015

posted in: Nyheter | 0

Varmt välkomna till Melanomföreningens årsmöte! Datum: 6 maj 2015 Tid: 17.00–20.00 Plats: Karolinska universitetssjukhuset Solna, CCK-huset, plan 5 i Stora salen. Alla medlemmar är välkomna till vårt årsmöte där vi berättar vad vi har gjort och om planerna inför framtiden. … Continued

Rapport om patientlagen i praktiken

posted in: Nyheter | 0

Myndigheten för Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att följa upp effekterna av patientlagen ur ett patientperspektiv. Frågor har ställts till bland annat drygt 9 000 patienter och 550 verksamhetschefer, för att få en bild av hur vården arbetade … Continued

Stöd åt unga cancerdrabbade i Göteborg

posted in: Nyheter | 0

Organisationen Ung Cancer och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samarbetar för öka stödet åt unga vuxna cancerdrabbade. Bl.a. har den fysiska miljön på en av sjukhusets onkologiavdelningar förbättrats och man har utlyst en tjänst som aktivitetskoordinatorn, den första av sitt slag i Sverige. Läs mer … Continued