Om PD1-hämmare i Cancerfondens tidning

posted in: Nyheter | 0

I senaste numret av Cancerfondens tidning Rädda Livet finns en artikel som handlar om immunterapi, inklusive PD1-hämmare. Therese Westerlund från Melanomföreningen berättar om sina erfarenheter av denna typ av behandling. Länk till tidningen: https://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1442911123/documents/x2jcoz6veruizuqknel8.pdf    

Omvårdnadsmöte Maligna Hudtumörer i Göteborg

posted in: Nyheter | 0

Kontaktsjuksköterskor inom Västra Götalandsregionen hade omvårdnadsmöte med tema Maligna Hudtumörer i Göteborg den 17 september 2015. Kontaktsjuksköterskor från Borås, Uddevalla, Skövde och Göteborg inom Hud och Kirurgi medverkade. Under mötet diskuterades bl.a. Standardiserat vårdförlopp Malignt Melanom och koordination, patientutbildning, patientbroschyrer … Continued

Debattartikel om cancervården i Stockholm

posted in: Nyheter | 0

Melanomföreningen är kritisk till den föreslagna omorganisationen av forskning och medicinsk behandling inom cancervården i Stockholm. Tillsammans med fem andra patientföreningar har en debattartikel med titeln ”Splittra inte upp cancervården i Stockholm”, skrivits och publicerats i Svenska Dagbladet (12 juni 2015, se länk … Continued

Möte 14 oktober i Göteborg

posted in: Nyheter | 0

Melanomföreningen har möte på Sahlgrenska universitetssjukhuset, JK-Aulan, Gula stråket 2B, i Göteborg den 14 oktober 2015, kl. 18.30 – 20.00. Ulrika Stierner och Lars Ny, överläkare vid Jubileumskliniken, berättar om det senaste inom forskning, upptäckt och behandling av melanom. Kom och lyssna … Continued

Melanomföreningens första resestipendiat

posted in: Nyheter | 0

Melanomföreningens första resestipendium har tilldelats specialistläkaren Karolin Isaksson, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Hon får 24 000 kr i bidrag för kostnader i samband med ett tre veckor långt studiebesök i höst vid Melanoma Institute Australia i Sydney, Australien. Karolin kommer efter avslutad … Continued

Cancerdag i Almedalen 1 juli

posted in: Nyheter | 0

För fjärde året i rad arrangerar Regionala cancercentrum Cancerdagen i Almedalen på Visby lasarett, onsdagen den 1 juli 2015. Fem seminarier anordnas för att diskutera utvecklingen av Sveriges cancervård tillsammans med politiker, patienter och experter. Bland annat kommer Mattias Gustavsson … Continued