Föreläsningskväll i Göteborg

posted in: Nyheter | 0

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionalt cancercentrum Väst och Melanomföreningen bjuder tillsammans med Stadsbiblioteket Göteborg in till en föreläsningskväll på temat ”Sola, eller inte? – Förebygg malignt melanom”. Tid och plats: Onsdagen den 18 maj klockan 17.00-20.00 Trappscenen, Göteborgs Stadsbibliotek Program: sola_föreläsning  

Seminarium om nya cancerläkemedel i Stockholm

posted in: Nyheter | 0

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin anordnar ett seminarium om nya individanpassade cancerläkemedel. Länk till mer information: http://www.iva.se/event/nya-cancerlakemedel-for-individanpassad-behandling/ Tid :Måndag 16 maj 17:00 – 19:00 Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm Sista anmälningsdag: 12 maj Mer info: Maria Dollhopf, 08-791 29 94, maria.dollhopf@iva.se

Melanomföreningens årsmöte 10 maj

posted in: Nyheter | 0

Alla medlemmar är varmt välkomna till Melanomföreningens årsmöte 10 maj 2016! Tid: 17: 00 – 17.30 (årsmöte), 17:30 -19:00 (fika och föreläsningar) Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, CCK-huset, plan 5, stora salen Den 10 maj är alla medlemmar välkomna till vårt årsmöte i Stockholm. Efter mötet blir det fika och föreläsningar av Melanomföreningens resestipendiat 2015, Karolin Isaksson, specialistläkare … Continued

Nytt centrum för cancerrehabilitering i Stockholm

posted in: Nyheter | 0

Ett nytt centrum för cancerrehabilitering öppnas på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Syftet är att ge cancerpatienter med speciella behov från hela regionen tillgång till specialiserad cancerrehabilitering. Även andra vårdenheter kommer som idag att delta i arbetet med rehabilitering av cancerpatienter med t.ex. lymfödem … Continued

Ny broschyr om komplementär- och alternativmedicin

posted in: Nyheter | 0

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland har tagit fram den första broschyren på svenska om komplementär- och alternativ medicin (KAM) för personer med cancer. Broschyren är tänkt som ett bidrag till en dialog kring KAM och för ökad patientsäkerhet. Länk till broschyren: rcc_kam_broschyr_v1_tryck160115 Du … Continued

Om PD1-hämmare i media

posted in: Nyheter | 0

PD1-hämmare, som godkändes för behandling av avancerat melanom förra året, verkar genom att stimulera immunsystemet. Tumörer kan skydda sig mot immunförsvarets vita blodkroppar genom att med hjälp av proteiner på cellernas yta få dem att begå självmord. En sådan ”självmordssignal” heter PD1. … Continued

Dags att söka Melanomföreningens resestipendium!

posted in: Nyheter | 0

Melanomföreningen delar varje år ut ett resestipendium till vårdpersonal för att inhämta kunskap från välrenommerade specialistkliniker utomlands. Behöriga att söka är läkare och annan personal vid kliniker där patienter med misstänkta hudförändringar handläggs och/eller malignt melanom behandlas. För mer information, … Continued