Forskning

De senaste åren har forskningen inom området malignt melanom varit mycket framgångsrikt! Passionerade forskare runt om i världen har genom sitt outtröttliga engagemang ökat våra kunskaper om sjukdomen, vilket har lett till nya lovande behandlingsmöjligheter men också till förståelsen för varför melanom uppkommer.

På sidorna om behandlingar och om ärftlighet och melanomfamiljer kan du läsa mer om aktuell forskning inom dessa områden. Det finns naturligtvis mycket mer information att hämta på internet, men här vill vi ge dig en kortfattad och enkel sammanställning så att du sedan, om du är mer intresserad, lättare ska kunna ta del av annan information som ofta är på engelska.

Här är några webbsidor med information om melanom och aktuell forskning. Har du ett tips? Maila det till info@melanomforeningen.se .

Webbsidor
www.nature.com
www.melanoma.org
www.genomel.org
http://www.karolinska.se/SOMA/Soma1/Artiklar/20091/Nummer-3/Forskning-Johan-Hansson/
http://www.aimatmelanoma.org/aim-for-a-cure/melanoma-in-the-news/1126.html
http://www.aimatmelanoma.org/aim-for-a-cure/melanoma-in-the-news/1128.html