Nyheter

Cancerfonden förordar starkare nationell styrning av cancervården

22 mars 2017

Enligt en rapport beställd av Cancerfonden råder det akut underbemanning på landets onkologkliniker. Stängda avdelningar, indragna vårdplatser och uppskjutna behandlingar är några konsekvenser av det dystra personalläget. Melanomföreningen håller med om att situationen är helt oacceptabel och delar slutsatsen att det krävs en starkare nationell styrning av cancervården, vilket vi tidigare har argumenterat för. Om […]

Läs mer

Ökat antal sjuka men inte ökad dödlighet i malignt melanom – effekterna av nya mediciner börjar synas

22 mars 2017

Svenska medier har nyligen uppmärksammat de positiva effekter som de nya läkemedlen haft för patienter med malignt melanom. Trots att sjukdomen och antalet tjockare, och därmed farligare, melanom har ökat, så ökar inte dödstalen. Dagens Medicin har intervjuat läkare i Stockholm, Lund och Göteborg som rapporterar om alltfler långtidsöverlevare. Det finns inte tillräckligt med statistik ännu (PD1-hämmare t.ex. infördes […]

Läs mer

Svenskt pris till forskning bakom nya cancerläkemedel

22 mars 2017

Sjöbergpriset är ett nytt årligt internationellt pris inom cancerforskningen. Sjöbergstiftelsen bygger på en donation på två miljarder kronor från affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv nyligen gick bort i lungcancer. Det första priset på 10 miljoner kronor tilldelas de amerikanska forskarna Tony Hunter och James Allison för deras upptäckter kring immunterapi och målriktade läkemedel vid cancer. […]

Läs mer