Nyheter

Melanomföreningen i möte angående införandet av nya läkemedel

17 september 2016

Representanter från Melanomföreningen var 7 september 2016 inbjudna till ett möte på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). TLV är den statliga myndighet som bl.a. beslutar om pris och subvention av läkemedel. Med på mötet var också representanter från Sveriges Kommuners och Landstings NT-råd, som har till uppgift är att ge vägledande rekommendationer till landstingen om förhållningssätt […]

Läs mer

Databas över kliniska cancerstudier

17 september 2016

Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) lanserade nyligen en ny e-tjänst, Cancerstudier i Sverige (cancercentrum.se/cancerstudier),  som ska göra det lättare för både vården och patienter att hitta information om pågående kliniska studier inom cancervården. RCC konstaterar att 8 av 10 patienter med cancer vill delta i kliniska studier, och att andelen som faktiskt gör det behöver […]

Läs mer

Melanomföreningens årsmöte

17 september 2016

Melanomföreningen hade årsmöte i Stockholm, 10 maj 2016. Melanomföreningens resestipendiat 2015, Karolin Isaksson, specialistläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, berättade om sin vistelse vid Melanoma Institute Australia i Sydney, Australien. Hanna Eriksson, specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, berättade om medicinsk behandling vid melanom och utvecklingen av nya läkemedel. Hon berättade också om pågående kliniska […]

Läs mer

SVT om ökande hudcancer

17 september 2016

Sveriges Television (SVT) har nyligen tagit upp olika vetenskapsnyheter rörande hudcancer. Nya siffror visar att hudcancerfallen i Sverige nästan har fördubblats de senaste tio åren, och att det är den cancerform som ökar mest. Enligt SVT dör varje år upp till 600 människor i hudcancer. Det är fler än i biltrafiken. Ökat medvetande och den […]

Läs mer