Nyheter

Euromelanoma week 9-13 maj med Melanomföreningen

1 maj 2016

Under årets Melanomvecka, som infaller 9-13 maj, kommer representanter från Melanomföreningen att försöka vara närvarande vid så många deltagande kliniker som möjligt för att informera och svara på frågor. Föreningen har ett officiellt samarbete med Euromelanoma, ett europeiskt projekt där hudkliniker inbjuds att erbjuda öppen mottagning, för att underlätta upptäckt av malignt melanom. Förra året […]

Läs mer

Lärandeseminarium om standardiserat vårdförlopp för hudmelanom

1 maj 2016

18 april, 2016 hölls ett Lärandeseminarium om standardiserat vårdförlopp för hudmelanom på Clarion Hotel Post i Göteborg. Lärandeseminariet vände sig till de som arbetar eller kommer att arbeta med det standardiserade vårdförloppet i Västra sjuk­vårdsregionen och som är beslutsfattare, verksamhetschefer, enhetschefer, kontaktsjuksköterskor, koordinatorer, lokala process-ledare, läkare och koordinatorer från hud, kirurgi, onkologi, öron-näsa-hals eller plastik. […]

Läs mer